Hizmetlerimiz

Muhasebe ve İnsan Kaynakları

 • Kat maliklerinin borç ve alacak durumlarının takibi yapılır
 • Aidat ödemeleri her ay kapalı zarflar içinde hesap özeti olarak gönderilir
 • Aidatlar her ayın 1–30 ‘u arasında ödenir, ödenmeyen aidatlara takip eden ay %5 yasal gecikme tazminatı uygulanır
 • Aidatlar banka hesabına ya da siteniz adına bastırılmış seri numaralı makbuzla görevli aracılığı ile toplanır
 • Denetim kuruluna her ay gelir-gider ve borç-alacak durumlarını gösterir raporlar gönderilir
 • Sitenizde çalışan görevlilerinizin maaşlarının zamanında ödenmesi gerçekleştirilir
 • SGK işe giriş bildirgeleri ve aylık SGK bildirgesi yapılır
 • Site görevlilerinizin işe giriş çıkışlarında bölge çalışma müdürlüklerine verilmesi gereken evraklar tanzim edilir
 • Yıllık izin formları hazırlanır
 • Özlük dosyası oluşturulur
 • Kıdem tazminat fonu site/apartman bütçesi içerisinde ayrılması sağlanır ve takip edilir